Andre tjenester

Stiftelsen LO Media utfører flere tjenester på vegne av andre som innebærer behandling av personopplysninger.

  • Crossmedia: Et digitalt verktøy for personalisert kommunikasjon med epost og SMS.
  • MyMeet: Et digitalt møteavviklingssystem.
  • Web2print: En selvbetjent løsning for utforming og bestilling av ulike former for trykksaker.
  • Hjemmesider og kampanjesider: Utvikling og teknisk drift av ulike hjemmesider og kampanjesider bygd på WordPress.

Dette er tjenester som er plassert og driftes på LO Medias egne servere i Oslo av autorisert personell i LO Media.

Det er den enkelte organisasjon/virksomhet som benytter tjenestene som er behandlingsansvarlig for personopplysninger i de ulike systemene.

LO Media er databehandler og jobber bare etter retningslinjer den behandlingsansvarlige har angitt og som er nedfelt i egen databehandleravtale.

Kontaktperson i LO Media

Alle spørsmål knyttet til behandlingen av personopplysninger må rettes til den enkelte organisasjon/virksomhet som benytter tjenestene.

Hvis du kontakter LO Media, vil vi bare formidle henvendelsen videre til den behandlingsansvarlige.

Personvernkoordinator:
Steinar Grønbekk
481 51 775
steinar.gronbekk@lomedia.no

Sist endret: 06.10.2022