Personvernerklæring

Stiftelsen LO Media som behandlingsansvarlig har ansvaret for at opplysningene som vi har om deg brukes i tråd med personvernlovgivningen.

I denne personvernerklæringen gir vi deg informasjon om hvordan vi bruker og beskytter dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har.

Hvilke opplysninger vi har om deg

Opplysninger som gis av deg: Når du bruker våre tjenester, som å be om å få tilsendt et blad eller nyhetsbrev, gir du oss typisk følgende opplysninger:

Kontaktinformasjon; som navn, bostedsadresse, epostadresse og eventuelt medlemskap i LO-tilknyttet fagforbund.

Opplysninger som samles inn om deg. Ved at du bruker våre digitale tjenester, samler vi typisk inn følgende opplysninger:

Teknisk informasjon; som type pc/mobil, internettkobling, operativsystem, nettleser og IP-adresse. Disse opplysningene samler vi inn ved bruk av informasjonskapsler/cookies.

Bruksinformasjon; som navigasjon på våre plattformer. Disse opplysningene samler vi inn ved bruk av informasjonskapsler/cookies.

Lokasjonsinformasjon; dvs. informasjon om hvor du befinner deg. Disse opplysningene innhentes ved bruk av informasjonskapsler/cookies.

Hvordan bruker vi opplysningene

Her er de viktigste formålene som vi bruker opplysningene til:

  1. For å verifisere identiteten din. For dette formålet bruker vi kontaktinformasjon.
  2. For å levere vår tjeneste. For dette bruker vi kontaktinformasjon og teknisk informasjon.
  3. For å administrere dine abonnementer. For dette formålet bruker vi kontaktinformasjon, bruksinformasjon og eventuell annen direkte kommunikasjon med deg.
  4. For å forbedre din brukeropplevelse på våre plattformer. For dette formålet bruker vi teknisk informasjon og bruksinformasjon.
  5.  For å gi deg tilpasset innhold og markedsføring på våre nettsider. For dette formålet bruker vi teknisk informasjon, bruksinformasjon og lokasjonsinformasjon.
  6.  For å forbedre våre tjenester. For dette formålet bruker vi bruksinformasjon og teknisk informasjon.

Det rettslige grunnlaget for formål 1, 2 og 3 er at det er nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg og for å oppfylle våre avtalemessige og rettslige forpliktelser.

Det rettslige grunnlaget for formål 4, 5 og 6 er vår legitime interesse i å drive produktutvikling.

Hvem deler vi opplysningene med

Vi deler opplysningene med våre egne underleverandører i den utstrekning det er nødvendig for å yte tjenester til deg. I slike tilfeller har vi egne avtaler med leverandørene hvor deres behandling av personopplysninger er strengt regulert og skjer i henhold til personvernlovgivningen.

Som hovedregel fører vi ingen opplysninger ut av EU-/EØS-området. I noen tilfeller benytter vi imidlertid underleverandører som har supportavdelinger utenfor dette området, og deres tilgang til våre systemer er regnet som overføring i personvernlovgivningens forstand. Vi sørger uansett for at opplysninger om deg sikres på en forsvarlig måte, enten ved avtaler med mottakerne, eller ved at mottakerne har underlagt seg sertifiseringsordninger som er godkjent i EU.

Hvor lenge lagrer vi opplysningene

Vi lagrer personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene som beskrevet i denne personvernerklæringen.

Vi bruker følgende kriterier for å avgjøre når vi skal slette opplysningene dine:

  • Vi lagrer kontaktinformasjon så lenge du har et bruker-/kundeforhold med oss. Et bruker-/kundeforhold opphører når du sier opp, eller etter en viss tids inaktivitet.
  • Vi lagrer teknisk informasjon, bruksinformasjon og lokasjonsinformasjon i opptil ett år etter du besøkte nettstedet.
  • Vi vil uansett lagre opplysninger så lenge det følger av lov, og der det oppstår et særlig behov, f.eks. ved klager eller krav som rettes mot oss eller av oss. Dessuten tar vi backup av våre data, som slettes løpende.

Dine personvernrettigheter

Du har en rekke personvernrettigheter. Disse kan du benytte deg av ved å ta kontakt med oss. Dine rettigheter omfatter:

Informasjon. Ytterligere informasjon om hvordan vi behandler opplysninger om deg.

Innsyn. Kopi av opplysninger vi har om deg.

Korrigering. Rette og supplere opplysninger om deg.

Sletting. Be om sletting av opplysninger som vi ikke lenger har grunnlag for å oppbevare.

Begrensning. Be om at vi begrenser bruken av dine opplysninger.

Dataportabilitet. Be om at dine opplysninger overføres til deg eller til en annen virksomhet i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format.

Innsigelse. Be om å motsette deg vår bruk av dine opplysninger for direkte markedsføring, inkludert profilering. Du kan også motsette deg å være gjenstand for individuelle avgjørelser av rettslig karakter som utelukkende er automatisert.

Vær oppmerksom på at disse rettighetene er gjenstand for begrensninger som følger av lov. Vi vil besvare din henvendelse så snart som mulig, og typisk senest innen 30 dagerd.

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger urettmessig, har du rett til å klage til Datatilsynet. Vi håper at du først tar kontakt med oss, slik at vi kan vurdere dine innsigelser og oppklare eventuelle misforståelser.

Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil få beskjed om endringer av betydning. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden.

Informasjonskapsler/cookies

Når du besøker våre nettsider, bruker vi informasjonskapsler/cookies. Du finner mer informasjon om dette i en egen cookiepolicy på hver nettside.

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål, kommentarer eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter. Du kan bruke følgende kontaktinformasjon:

Behandlingsansvarlig:
Tore Ryssdalsnes
970 73 092
tore.ryssdalsnes@lomedia.no

Personvernkoordinator:
Steinar Grønbekk
481 51 775
steinar.gronbekk@lomedia.no

Personvernrådgiver:
Kjartan Tyvand, Fagpressen
926 65 017
kt@fagpressen.no

Dersom du ønsker å benytte dine rettigheter og tar kontakt med oss om dette, vil vi gi deg tilbakemelding så raskt som mulig og senest i løpet av 30 dager.

Sist endret 08.03.2022