Arbeidssøkeres personopplysninger

LO Media er behandlingsansvarlig for de personopplysningene som vi registrerer og behandler når du søker om stilling hos oss.

Gjennom denne personvernerklæringen får du informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler, hvordan disse opplysningene blir behandlet og hvilke rettigheter du har i forbindelse med dette.

Personopplysninger som behandles

Gjennom ansettelsesprosessen behandler vi en rekke personopplysninger om deg. Noen av disse opplysningene gir du oss, mens andre kommer fra tredjeparter.

Vi registrer navn, alder, kjønn, bostedsadresse, e-postadresse og telefonnummer. Vi behandler også opplysninger fra din søknad og CV. Det samme gjelder vitnemål og attester, samt uttalelser fra referanser og våre egne vurderinger av deg.

Behandlingsformål, grunnlag og sletting

Formålet med å behandle personopplysningene er å gjennomføre en korrekt og god ansettelsesprosess slik at den best kvalifiserte kan få tilbud om stillingen.

Vi sletter alle personopplysninger om deg senest når ansettelsesprosessen er avsluttet. Vi vil slette dine personopplysninger tidligere dersom du ber om det, eller hvis du trekker din søknad.

Hvis den utvalgte kandidaten slutter i løpet av prøvetiden, kan vi ha behov for å kontakte andre kandidater. Derfor anser vi ansettelsesprosessen som avsluttet når prøvetiden utløper, det vil normalt si seks måneder.

I noen tilfeller kan det være aktuelt lagre personopplysninger med tanke på senere ansettelsesprosesser. I slike tilfeller vil vi innhente særskilt samtykke.

Vi kan også få behov for å dokumentere søknadsprosessen hvis det skulle oppstå etterfølgende konflikter relatert til f.eks. påstander om diskriminering. I slike tilfeller har vi et rettslig grunnlag for oppbevaring av opplysninger til foreldelsesfristen for slike krav er utløpt, det vil si tre år.

Deling og oppbevaring av personopplysninger

LO Media benytter ikke eksterne ressurser i ansettelsesprosesser med mindre dette er uttrykkelig angitt i utlysningen.

Unntaket er ansettelser av ansvarlige redaktører, der publikasjonens utgiver deltar i prosessen og innstiller kandidater.

Dine personopplysninger krypteres og lagres på LO Medias egne servere plassert i Norge. Også backup-løsningen er plassert i Norge hos en ekstern leverandør.

Som hovedregel fører vi ingen opplysninger ut av EU-/EØS-området. I noen tilfeller benytter vi imidlertid underleverandører som har supportavdelinger utenfor dette området, og deres tilgang til våre systemer er regnet som overføring i personvernlovgivningens forstand. Vi sørger uansett for at opplysninger om deg sikres på en forsvarlig måte, enten ved avtaler med mottakerne, eller ved at mottakerne har underlagt seg sertifiseringsordninger som er godkjent i EU.

Klagerett og kontaktinformasjon

Dersom du er uenig i den behandlingen av personopplysninger vi gjør, kan du klage til oss. Du har også mulighet til å klage til Datatilsynet.

For å få oppklart eventuelle misforståelser, oppfordrer vi deg uansett til å kontakte oss først:

Behandlingsansvarlig:
Tore Ryssdalsnes
970 73 092
tore.ryssdalsnes@lomedia.no

Personvernkoordinator:
Steinar Grønbekk
481 51 775
steinar.gronbekk@lomedia.no

Personvernrådgiver:
Kjartan Tyvand, Fagpressen
926 65 017
kt@fagpressen.no

Dersom du ønsker å benytte dine rettigheter og tar kontakt med oss om dette, vil vi gi deg tilbakemelding så raskt som mulig og senest i løpet av 30 dager.

Sist endret 24.02.2022