Nyhetsbrev og personopplysninger

Stiftelsen LO Media sender ut nyhetsbrev med linker til redaksjonelt saker på våre nettsider.

Nyhetsbrevene distribueres på epost til medlemmer i de forbundene som har bedt om det, og til personer som selv har tegnet seg som abonnent.

Nyhetsbrev til medlemmer

Nyhetsbrev som sendes til epostadresser fra forbundene, og det er det enkelt forbund er behandlingsansvarlig for adressene:

 • Arbeidsmanden (medlemmer i Norsk Arbeidsmandsforbund)
 • Fontene (medlemmer i Fellesorganisasjonen)
 • FriFagbevegelse (tillitsvalgte i fagbevegelsen og øvrige abonnenter på LO-Aktuelt)
 • HK-Nytt (medlemmer i Handel og Kontor i Norge)
 • I skolen (medlemmer i Skolenes landsorbund)
 • Ledelse og Teknikk (medlemmer i Forbundet for Ledelse og Teknikk)
 • LO-Aktuelt (tillitsvalgte i LO og forbundene, samt alle medlemmer i Arbeiderbevegelsens Presseforbund)
 • LO Finans HK (finansansatte medlemmer i Handel og Kontor)
 • Magasinet for fagorganiserte (medlemmer i fellesforbundet)
 • Magasinet Industri Energi (medlemmer i Industri Energi)
 • Maritim Logg (medlemmer i Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund og Det norske maskinistforbund)
 • Nettverk (medlemmer i EL og IT Forbundet)
 • NFF-magasinet (medlemmer i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund)
 • NJF-magasinet (medlemmer i Norsk Jernbaneforbund)
 • NNN-arbeideren (medlemmer i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund)
 • NTL-magasinet (medlemmer i Norsk Tjenestemannslag)
 • Posthornet (medlemmer i Fagforbundet Post og finans)

Lagring og sletting

Epostadresser lagres i og eposter sendes ut fra den norske løsningen Make. LO Media har egen databehandleravtale med Make AS som sikrer at alle personopplysninger er sikret i tråd med personvernregelverket.

Bare autoriserte personer i LO Media har tilgang til adresselister, og tidligere benyttede adresselister slettes når vi mottar oppdaterte adresselister fra den behandlingsansvarlige.

Nyhetsbrev til abonnenter

De som ønsker det, kan selv tegne abonnement på nyhetsbrev. LO Media er behandlingsansvarlig for de som selv velger å tegne abonnement og har gitt oss samtykke til å sende nyhetsbrev.

Disse epostadressene lagres og sendes ut fra den norske løsningen Make. LO Media har egen databehandleravtale med Make AS som sikrer at alle personopplysninger er sikret i tråd med personvernregelverket.

Bare autoriserte personer i LO Media har tilgang til adresselister, og personopplysninger slettes ved avmelding.

Avmelding

Medlemmer i forbund som ikke lenger ønsker å motta nyhetsbrev, må melde fra til sitt eget forbund. Det finnes link til avmelding i hver epost som sendes ut.

Personer som selv har tegnet abonnement, må melde fra til LO Media dersom de ikke lenger ønsker å motta nyhetsbrev. Det finnes link til avmelding i hver epost som sendes ut.

Innsamling av brukerinformasjon

LO Media samler inn brukerinformasjon knyttet til eposter som sendes ut, i første rekke om epostene i seg selv blir åpnet og hvilke linker i epostene som brukere klikker på.

I nyhetsbrevene er det linket til redaksjonelt innhold på nettsider som ligger på LO Medias egne servere i Oslo. På nettsidene benytter vi informasjonskapsler (cookies) for å måle trafikk og lage statistikk og analyser slik at vi kan tilpasse og utvikle redaksjonelt innhold og tekniske plattformer, samt delvis finansiere vår journalistikk ved å gi våre brukere relevante annonser. Mer informasjon om informasjonkapsler og tjenester som benyttes ligger på siden Nettsider og personopplysninger.

Redaksjonell omtale

Den enkeltes rett til å kreve endring eller sletting av personopplysninger gjelder ikke opplysningene som er del av journalistisk materiale.

LO Medias publikasjoner jobber i henhold til norske mediers retningslinjer i Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten. Ønsker du å endre eller slette opplysninger om deg selv i en redaksjonell sak, må du kontakte ansvarlig redaktør i den publikasjonen det gjelder. Det er bare ansvarlig redaktør som kan godkjenne endringer og da utfra en presseetisk vurdering.

Hvis en slik anmodning ikke blir tatt til følge av ansvarlig redaktør, kan du kontakte og eventuelt klage til Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Kontaktpersoner i LO Media

Dersom du er uenig i den behandlingen av personopplysninger LO Media gjør, kan du klage direkte til oss eller til Datatilsynet.

For å få oppklart eventuelle misforståelser, oppfordrer vi deg uansett til å kontakte oss først:

Behandlingsansvarlig:
Tore Ryssdalsnes
970 73 092
tore.ryssdalsnes@lomedia.no

Personvernkoordinator:
Steinar Grønbekk
481 51 775
steinar.gronbekk@lomedia.no

Personvernrådgiver:
Kjartan Tyvand, Fagpressen
926 65 017
kt@fagpressen.no

Dersom du ønsker å benytte dine rettigheter og tar kontakt med oss om dette, vil vi gi deg tilbakemelding så raskt som mulig og senest i løpet av 30 dager.

Sist oppdatert: 06.10.2022