Emagasiner og personopplysninger

Stiftelsen LO Media utgir digitale versjon av våre papirmagasiner. De digitale emagasinene distribueres på epost til medlemmer i de forbundene som har bedt om det.

Emagasiner sendes til epostadresser fra forbundene og som det enkelt forbund er behandlingsansvarlig for:

 • Arbeidsmanden (medlemmer i Norsk Arbeidsmandsforbund)
 • Fontene (medlemmer i Fellesorganisasjonen)
 • HK-Nytt (medlemmer i Handel og Kontor i Norge)
 • I skolen (medlemmer i Skolenes landsorbund)
 • Ledelse og Teknikk (medlemmer i Forbundet for Ledelse og Teknikk)
 • LO-Aktuelt (tillitsvalgte i LO og forbundene, samt alle medlemmer i Arbeiderbevegelsens Presseforbund)
 • LO Finans HK (finansansatte medlemmer i Handel og Kontor)
 • Magasinet Industri Energi (medlemmer i Industri Energi)
 • Maritim Logg (medlemmer i Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund og Det norske maskinistforbund)
 • Nettverk (medlemmer i EL og IT Forbundet)
 • NFF-magasinet (medlemmer i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund)
 • NJF-magasinet (medlemmer i Norsk Jernbaneforbund)
 • NNN-arbeideren (medlemmer i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund)
 • NTL-magasinet (medlemmer i Norsk Tjenestemannslag)
 • Posthornet (medlemmer i Fagforbundet Post og finans)

Lagring og sletting

Epostadressene lagres i og eposter sendes ut fra LO Medias egne servere i Oslo.

Bare autoriserte personer i LO Media har tilgang til adresselister, og tidligere benyttede adresselister slettes når vi mottar oppdaterte adresselister fra den behandlingsansvarlige.

Avmelding

Medlemmer som ikke lenger ønsker å motta emagasinet, må melde fra til sitt eget forbund. Det finnes link til avmelding i hver epost som sendes ut.

Tillitsvalgte som ikke lenger ønsker å motta LO-Aktuelt som emagasin, må melde fra til LO Media. Det finnes link til avmelding i hver epost som sendes ut.

Innsamling av brukerinformasjon

LO Media samler inn brukerinformasjon knyttet til eposter som sendes ut, i første rekke om eposter i seg selv blir åpnet og hvilke linker i eposter som brukere klikker på.

Selve emagasinet er en nettside som ligger på LO Medias egne servere i Oslo.

På disse nettsidene benytter vi informasjonskapsler (cookies) for å få helt generell informasjon om hvem som oppsøker oss og hvordan de bruker våre nettside, samt mer teknisk informasjon om enheten og nettleseren brukerne benytter.

Vi benytter følgende tjenester som innebærer bruk av informasjonskapsler til datainnsamling på emagasiner:

> Kilkaya (trafikkmåling, statistikk og analyse)
> Google Analytics (trafikkmåling og statistikk)

Ansvar og behandlingsgrunnlag

Når vi benytter informasjonskapsler, samler vi inn data som er definert som personopplysninger i personopplysningsloven og personvernforordningen. Da er vi pålagt å ha både et klart formål og et lovlig grunnlag for innsamlingen.

Vårt formål er å tilby nyheter, aktualitetsstoff og bidra til offentlig debatt på viktige samfunnsområder gratis til alle som selv velger å oppsøke våre nettsteder. Vi bruker informasjonskapsler for å måle trafikk og lage statistikk og analyser slik at vi kan tilpasse og utvikle redaksjonelt innhold og tekniske plattformer, samt å vise annonser som er trykket i papirutgaven. Det mener vi er en legitim interesse i henhold til personvernforordningens artikkel 6 nr. 1 bokstav f.

Alle opplysninger som samles inn blir dessuten anonymisert og lagret i aggregert form, det vil si at vi uansett ikke kan spore hver enkelt bruker av nettsidene tilbake til enkeltpersoner.

LO Media er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn knyttet til bruk av enagasiner.

Redaksjonell omtale

Den enkeltes rett til å kreve endring eller sletting av personopplysninger gjelder ikke opplysningene som er del av journalistisk materiale.

LO Medias publikasjoner jobber i henhold til norske mediers retningslinjer i Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten. Ønsker du å endre eller slette opplysninger om deg selv i en redaksjonell sak, må du kontakte ansvarlig redaktør i den publikasjonen det gjelder. Det er bare ansvarlig redaktør som kan godkjenne endringer og da utfra en presseetisk vurdering.

Hvis en slik anmodning ikke blir tatt til følge av ansvarlig redaktør, kan du kontakte og eventuelt klage til Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Kontaktpersoner i LO Media

Dersom du er uenig i den behandlingen av personopplysninger LO Media gjør, kan du klage direkte til oss eller til Datatilsynet.

For å få oppklart eventuelle misforståelser, oppfordrer vi deg uansett til å kontakte oss først:

Behandlingsansvarlig:
Tore Ryssdalsnes
970 73 092
tore.ryssdalsnes@lomedia.no

Personvernkoordinator:
Steinar Grønbekk
481 51 775
steinar.gronbekk@lomedia.no

Personvernrådgiver:
Kjartan Tyvand, Fagpressen
926 65 017
kt@fagpressen.no

Dersom du ønsker å benytte dine rettigheter og tar kontakt med oss om dette, vil vi gi deg tilbakemelding så raskt som mulig og senest i løpet av 30 dager.

Sist oppdatert: 06.10.2022