Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål om eller har innvendinger til LO Medias behandling av personopplysninger, kan du kontakte:

Daglig leder (ansvarlig)
Tore Ryssdalsnes
970 73 092
tore.ryssdalsnes@lomedia.no

Personvernkoordinator
Steinar Grønbekk
Epost: steinar.gronbekk@lomedia.no

LO Media er tilsluttet Fagpressens personverntjeneste, og du kan også kontakte:

Personvernrådgiver
Kjartan Tyvand
Epost: kt@fagpressen.no