Nettsider og personopplysninger

Stiftelsen LO Media har egne nettsider som publiserer redaksjonelt innhold.

LO Media er behandlingsansvarlig for disse nettsidene:

> FriFagbevegelse.no
HK-Nytt.no
> Fontene.no

Innsamling av brukerinformasjon

Nettsidene ligger på LO Medias egne servere i Oslo.

På nettsidene benytter vi informasjonskapsler (cookies) for å få helt generell informasjon om hvem som oppsøker oss og hvordan de bruker våre nettsider, samt mer teknisk informasjon om enheten og nettleseren brukerne benytter. Vi benytter den danske løsningen Cookiebot for å sjekke nettsidene for informasjonskapsler og oversikten over disse oppdateres regelmessig:

> Informasjonskapsler på FriFagbevegelse.no
> Informasjonskapsler på HK-Nytt.no
> Informasjonskapsler på Fontene.no

Ansvar og behandlingsgrunnlag

Når vi benytter informasjonskapsler, samler vi inn data som er definert som personopplysninger i personopplysningsloven og personvernforordningen. Da er vi pålagt å ha både et klart formål og et lovlig grunnlag for innsamlingen.

Vårt formål er å tilby nyheter, aktualitetsstoff og bidra til offentlig debatt på viktige samfunnsområder gratis til alle som selv velger å oppsøke våre nettsider. Vi bruker informasjonskapsler for å måle trafikk og lage statistikk og analyser slik at vi kan tilpasse og utvikle redaksjonelt innhold og tekniske plattformer, samt delvis finansiere vår journalistikk ved å gi våre brukere relevante annonser.

Data som samles inn via informasjonskapsler baserer seg først og fremst på samtykke, men enkelte data samles også inn basert på legitim interesse i henhold til personvernforordningens artikkel 6 nr. 1 bokstav f.

Redaksjonell omtale

Den enkeltes rett til å kreve endring eller sletting av personopplysninger gjelder ikke opplysningene som er del av journalistisk materiale.

LO Medias publikasjoner jobber i henhold til norske mediers retningslinjer i Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten. Ønsker du å endre eller slette opplysninger om deg selv i en redaksjonell sak, må du kontakte ansvarlig redaktør i den publikasjonen det gjelder. Det er bare ansvarlig redaktør som kan godkjenne endringer og da utfra en presseetisk vurdering.

Hvis en slik anmodning ikke blir tatt til følge av ansvarlig redaktør, kan du kontakte og eventuelt klage til Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Kontaktpersoner i LO Media

Dersom du er uenig i den behandlingen av personopplysninger LO Media gjør, kan du klage direkte til oss eller til Datatilsynet.

For å få oppklart eventuelle misforståelser, oppfordrer vi deg uansett til å kontakte oss først:

Behandlingsansvarlig:
Tore Ryssdalsnes
970 73 092
tore.ryssdalsnes@lomedia.no

Personvernkoordinator:
Steinar Grønbekk
481 51 775
steinar.gronbekk@lomedia.no

Personvernrådgiver:
Kjartan Tyvand, Fagpressen
926 65 017
kt@fagpressen.no

Dersom du ønsker å benytte dine rettigheter og tar kontakt med oss om dette, vil vi gi deg tilbakemelding så raskt som mulig og senest i løpet av 30 dager.

Sist oppdatert: 06.10.2022